Step by step วิธียื่นภาษีออนไลน์ ภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับมือใหม่หัดยื่น

เข้าสู่ปีใหม่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมเลยสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานั่นคือการยื่นภาษี สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มยื่น วันนี้ Gelending จะพาทุกคนไปเรียนรู้วิธียื่นภาษีออนไลน์ แบบ Step by step กันเลย

เตรียม 50 ทวิ (หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย) เอกสารค่าลดหย่อน และเอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ให้พร้อมการยื่นภาษีปี 64 นี้ยื่นได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 64 ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลของปีภาษี 2563 แต่ก่อนจะไปยื่นภาษีมาทำความรู้จักกับแบบภาษีกันก่อนว่าคุณต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทใด

  • ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ไม่ใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป เรียกง่ายๆ ก็คือสำหรับคนที่มีเงินเดือน และมีรายได้อื่นๆ ด้วย
  • ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท เงินเดือน อย่างเดียวให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว) ภายในเดือน มี.ค. ของปีถัดไป

ยื่นภาษีออนไลน์

ถ้ารู้แล้วว่าต้องยื่นแบบไหน มาดูขั้นตอนสรุปแบบย่อๆ ทำความเข้าใจกันให้พร้อมก่อนไปทำจริงกัน

1. เข้าสู่ระบบ

เข้า www.rd.go.th คลิกยื่นภาษีออนไลน์ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ rdserver.rd.go.th

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ

2. กรอกข้อมูล

หน้าแรกจะพบกับช่องให้กรอก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ซึ่งต้องกรอกตามที่อยู่ในปัจจุบัน เพราะหากมีเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมสรรพากรจะได้แจ้งกลับมาได้

กรอกข้อมูลเบื้องต้น
กรอกข้อมูลเบื้องต้น

3. เลือกสถานะของผู้มีเงินได้

หน้าถัดไปจะให้เลือกสถานะของผู้มีเงินได้ ซึ่งมีด้วยกัน 3 ชุดข้อมูล นั่นคือสถานะของผู้มีเงินได้ ไม่ว่าจะเป็น โสด สมรส หม้าย หรือเป็นผู้ที่มีเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาโดยทั่วไป หลังจากนั้นกรอกข้อมูลคู่สมรส (สำหรับกรณีถ้าต้องกรอกรายละเอียดคู่สมรส) และกรอกรายละเอียดเงินได้ให้ถูกต้อง

เลือกสถานะของผู้มีเงินได้
เลือกสถานะของผู้มีเงินได้

4. กรอกข้อมูลที่มาของเงินได้และรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษี

หน้าถัดเป็นจะเป็นการกรอกข้อมูลแหล่งที่มาของเงินได้ที่มีและค่าลดหย่อนสำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยทางฝั่งซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับรายได้ทั้ง ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลักๆ มี 8 ประเภท

  • เงินได้ประเภทที่ 1 หรือมาตรา 40(1) เงินได้จากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน โบนัส ต่างๆ
  • เงินได้ประเภทที่ 2 หรือมาตรา 40(2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ เช่น ค่านายหน้า งานที่รับจ้างตามสัญญาจ้างเป็นครั้งคราว
  • เงินได้ประเภทที่ 3 หรือมาตรา 40(3) เงินได้จากค่าแห่งลิขสัทธิ์ ค่าสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรืองานได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล
  • เงินได้ประเภทที่ 4 หรือมาตรา 40(4) ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไรต่างๆ
  • เงินได้ประเภทที่ 5 หรือมาตรา 40(5) เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ
  • เงินได้ประเภทที่ 6 หรือมาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระต่างๆ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีต ศิลปกรรม หรือวิชาชีพอื่นที่กฎหมายกำหนด
  • เงินได้ประเภทที่ 7 หรือมาตรา 40(7) เงินได้จากการับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ เช่น การรับเหมาก่อสร้าง
  • เงินได้ประเภทที่ 8 หรือมาตรา 40(8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินได้อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 7 ประเภท

นอกจากนั้นยังมีรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นระหว่างปีให้เลือกตามรายการได้เลย และในส่วนขวานั้นสำหรับเลือกรายละเอียดเพื่อลดหย่อนภาษี ไม่ว่าจะเป็น เงินสะสมกองทุนต่างๆ, ค่าเลี้ยงดูอุปการะบิดามารดา, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, RMF, ดอกเบี้ยบ้าน, ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และอีกมากมายเพื่อนำไปคำนวณในการลดหย่อนภาษี

กรอกที่มาของเงินได้
กรอกที่มาของเงินได้

5. กรอกข้อมูลเงินได้

กรอกข้อมูลเงินได้
กรอกข้อมูลเงินได้

กรอกข้อมูลเงินได้ตามที่เรามีให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนทั้งปี, ภาษี ณ ที่จ่าย (ภาษีที่ถูกหักไว้), กรอกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(นายจ้าง)

6. กรอกค่าลดหย่อน

 

กรอกค่าลดหย่อน
กรอกค่าลดหย่อน

กรอกค่าลดหย่อนแต่ละตัวให้ครบถ้วน (หากใครมีรายการลดหย่อนมากกว่าในภาพก็กรอกให้ครบถ้วนได้เลย)

 

7. เช็กข้อมูล

กรอกข้อมูลหน้าก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว มาเช็กข้อมูลกันต่อ หากใครมีรายการลดหย่อนภาษีบริจาคให้มากรอกที่หน้านี้ให้ครบถ้วน ระบบจะสรุปให้ว่า มีภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือต้องได้รับคืนไหม และสามารถเลือกว่าจะบริจาคให้นักการเมือง หรือว่าผ่อนชำระภาษี 3 งวด (กรณีมียอดจ่ายเพิ่มตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป)

ตรวจสอบข้อมูลสุดท้าย
ตรวจสอบข้อมูลสุดท้าย

หากคุณต้องการคืนภาษีเร็ว แนะนำว่าต้องเตรียมเอกสารลดหย่อนภาษีให้ครบ และลงทะเบียนรับภาษีคืนผ่าน PromptPay จะได้รับเงินเข้าบัญชีได้ไวขึ้น เพียง 7 ขั้นตอน ก็สามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ด้วยตัวเองแล้ว ย้ำอีกทีว่าปีนี้ยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 64 ใครที่ยังไม่ยื่น อย่าพลาดนะ!

วางแผนการใช้จ่าย และเคล็ดลับการทำธุรกิจออนไลน์ 

คำแนะนำดีๆ จาก Gelending!

ไม่เคยเป็นหนี้ แต่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการเงินในตอนนี้ สิ่งที่คุณควรรู้ทั้งหมด ก่อนทำการ กู้เงินครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไร วิเคราะห์ความจำเป็นในการกู้ยืมเงินของคุณ และวิธีการหาเงินมาใช้คืน

แหล่งเงินด่วนออนไลน์ที่คุณควรรู้จัก แอพยืมเงิน อนุมัติเร็ว ถูกกฏหมาย ในปี 2021 มีอะไรน่าสนใจบ้าง

อยากวางแผนการเงินด้วยตัวเอง ต้องอ่าน! สูตรวางแผนการเงินที่คุณนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต แผนการที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บใช้หลังเกษียณ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องทุกข์ใจ แม้มีหนี้

อยากหารายได้เสริม ด้วยการทำธุรกิจออนไลน์ ในยุคที่รายได้หลักอย่างเดียวอาจไม่พอ การทำงานหารายได้เสริมออนไลน์ ทำธุรกิจออนไลน์ อาจเป็นทางออกที่คุณต้องเริ่มลงมือในวันนี้! แต่จะเริ่มต้นอย่างไร บทความ เริ่มทำธุรกิจออนไลน์ ในปี 2021 อาจมีคำตอบที่คุณตามหา!

👉 ข้อเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดในปี 2021 👈
👉 บัตรเครดิตเงินคืนที่ดีที่สุด สมัครง่าย สมัครที่นี่ รับเลยเงินคืน 2,000 บาท!
👉 บัตรเครดิตสำหรับผ่อนสินค้า 0% สายช๊อป เงินเดือน 15,000 ก็สมัครได้ สมัครเลย
👉 ประกันออนไลน์ สมัครง่าย เคลมไม่ยาก ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันคุ้มครองโควิด-19 ก็มี สมัครเลย

สนใจติดตาม Gelending ใน Platform อื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก / ยูทูป / Pinterest

Don`t copy text!