คัดมาให้แล้ว! 5 บริการเงินด่วนออนไลน์ ผ่านง่าย ดอกเบาๆ ปลอดภัย เชื่อใจได้

ยุค New Normal ทั้งที ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆ ให้ทันตามยุคสมัย รวมถึงการกู้ยืม ขอสินเชื่อด้วย ซึ่งในวันนี้เราก็ได้นำบริการสินเชื่อที่สามารถทำเรื่องผ่านระบบออนไลน์ได้ ผ่านง่าย อนุมัติเร็ว ปลอดภัย เชื่อใจได้มาฝากกันครับ

เงินด่วนออนไลน์

1. สินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

สามารถขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ได้เลย

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

2. สินเชื่อด่วน ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบุคคล ไทยพาณิชย์

“สินเชื่อด่วน” ผ่านแอพพลิเคชั่น “SCB Easy” เป็นสินเชื่อสำหรับ “ผู้ค้าออนไลน์” ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อ คือ

 • บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่ใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือรับชำระเงินผ่าน QR Code มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีรายการเงินเข้า (Cash Inflow) ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด
 • วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000 – 300,000 บาทต่อราย
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 18 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด
 • ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัคร

ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ

 • Front End Fee: ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น: ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมการชําระหนี้คืนก่อนกําหนด (Prepayment Fee): กรณีที่ลูกค้าจะไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกําหนด ธนาคารจะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียม 3% ของยอดเงินคงค้าง ณ วันที่ชําระคืนก่อนกําหนด
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี

3. สินเชื่อบุคคลซิตี้

สินเชื่อบุคคล ซิตี้

เป็นสินเชื่อที่สามารถยืนกู้ขออนุมัติผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ธนาคารซิตี้แบงค์โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด7.99%*
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
 • สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี
 • สำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ/บัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการ ยื่นขอกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง และจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

4. สินเชื่อบุคคลยูโอบี i-Cash

สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

เป็นสินเชื่อที่สามารถยืนกู้ขออนุมัติผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของธนาคาร UOB โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อบุคคลยูโอบี i-Cash จะมีดังต่อไปนี้

 • สัญชาติไทย อายุผู้สมัคร 20-60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
 • พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 1 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการทดลองงาน) กรณีเปลี่ยนที่ทำงาน นับอายุงานต่อเนื่องได้ ในสายธุรกิจเดียวกัน หรือเจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป อายุกิจการ 3 ปี

ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ

 • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อไม่มีค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 100 บาท/รอบบัญชีสำหรับการค้างชำระทุกงวด
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

อย่างไรก็ตาม ยิ่งการกู้เงินสะดวกสบายมากแค่ไหน ยิ่งต้องพิจารณาให้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งในมิติของความจำเป็น ความสามารถในการผ่อนชำระคืน และสภาพคล่อง เพื่อรักษาสุขภาพการเงินให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วย

5. บริการยืมเงิน LINE BK

ยืมเงินผ่านแอพ LINE BK

เป็นบริการ Social Banking เต็มรูปแบบรายแรกของไทย ที่ให้บริการทางการเงินแบบครบครันไม่ว่าจะเป็น โอน ออม ยืม จ่ายได้ผ่านไลน์ โดย LINE BK  จะให้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 800,000 บาท พร้อมอนุมัติเร็วสุดเพียง 10 นาที ไม่มีงานประจำก็สมัครผ่านได้

มีวงเงินให้ยืมอยู่ 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ วงเงินให้ยืมพร้อมใช้ และแบบวงเงินให้ยืมผ่อนชําระ ซึ่งมีข้อแตกต่างและรายละเอียดดัง ต่อไปนี้

ยืมเงิน LINE BK แบบวงเงินให้ยืมพร้อมใช้

เป็นวงเงินที่สามารถเบิกถอนเงินได้เป็นครั้งๆ ในเวลาที่ต้องการใช้ ผ่านทาง LINE BK ได้เลยโดยตรง โดยการคิดดอกเบี้ยจะคิดก็ต่อเมื่อมีการเบิกถอนเงินไปใช้งาน ถ้าไม่ได้ใช้งานก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย คล้ายกับบัตรกดเงินสด โดยดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 20% ถึง 25% ต่อปี หรือประมาณ 1.67% ถึง 2.08% ต่อเดือน

ยืมเงิน LINE BK แบบวงเงินให้ยืมผ่อนชําระ

เป็นวงเงินที่สามารถยืมเงินก้อนมาเลยแล้วค่อยจัดสรรการชำระเงินก้อนคืนนั้นด้วยตนเอง ซึ่งการคิดดอกเบี้ยก็คิดจากทั้งก้อน โดยดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 18% ถึง 25% ต่อปี หรือประมาณ 1.5% ถึง 2.08% ต่อเดือน

โดยเอกสารยืนยันตัวตน จะเป็นเอกสารที่เราใช้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครใช้งาน Line BK แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารซ้ำอีกครั้งเมื่อต้องการใช้บริการสินเชื่อยืมเงิน Line BK ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • บัตรประชาชน
 • แอพธนาคารกสิกรไทย (K-Plus) หรือ บัญชีธนาคารกสิกรไทย

ส่วนเอกสารแสดงรายได้ในการขอกู้ยืมนั้น ได้แก่

 • บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สามารถยื่นได้หลายบัญชี สูงสุด 5 บัญชี

ในขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารแสดงรายได้ อาจไม่สามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารแบบ pdf. ได้ แนะนำให้ใช้เป็นไฟล์ภาพนามสกุล .jpg, png, heic มีขนาดไม่เกินไฟล์ละ 10 mb แทน

 

วางแผนการใช้จ่าย และเคล็ดลับการทำธุรกิจออนไลน์ 

คำแนะนำดีๆ จาก Gelending!

ไม่เคยเป็นหนี้ แต่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการเงินในตอนนี้ สิ่งที่คุณควรรู้ทั้งหมด ก่อนทำการ กู้เงินครั้งแรก ต้องเตรียมตัวอย่างไร วิเคราะห์ความจำเป็นในการกู้ยืมเงินของคุณ และวิธีการหาเงินมาใช้คืน

แหล่งเงินด่วนออนไลน์ที่คุณควรรู้จัก แอพยืมเงิน อนุมัติเร็ว ถูกกฏหมาย ในปี 2021 มีอะไรน่าสนใจบ้าง

อยากวางแผนการเงินด้วยตัวเอง ต้องอ่าน! สูตรวางแผนการเงินที่คุณนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต แผนการที่จะช่วยให้คุณมีเงินเก็บใช้หลังเกษียณ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องทุกข์ใจ แม้มีหนี้

อยากหารายได้เสริม ด้วยการทำธุรกิจออนไลน์ ในยุคที่รายได้หลักอย่างเดียวอาจไม่พอ การทำงานหารายได้เสริมออนไลน์ ทำธุรกิจออนไลน์ อาจเป็นทางออกที่คุณต้องเริ่มลงมือในวันนี้! แต่จะเริ่มต้นอย่างไร บทความ เริ่มทำธุรกิจออนไลน์ ในปี 2021 อาจมีคำตอบที่คุณตามหา!

👉 ข้อเสนอสินเชื่อที่ดีที่สุดในปี 2021 👈
👉 บัตรเครดิตเงินคืนที่ดีที่สุด สมัครง่าย สมัครที่นี่ รับเลยเงินคืน 2,000 บาท!
👉 บัตรเครดิตสำหรับผ่อนสินค้า 0% สายช๊อป เงินเดือน 15,000 ก็สมัครได้ สมัครเลย
👉 ประกันออนไลน์ สมัครง่าย เคลมไม่ยาก ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันคุ้มครองโควิด-19 ก็มี สมัครเลย

สนใจติดตาม Gelending ใน Platform อื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก / ยูทูป / Pinterest

เรื่องล่าสุด
สินเชื่อถูกกฏหมาย ที่คุณอาจสนใจ
Don`t copy text!