กู้ออมสินแบบไหนเหมาะกับคุณ รวมข้อมูลสินเชื่อจากธนาคารออมสิน

กู้ออมสิน เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเลือกแรกๆ ของใครหลายคนในเวลาที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อกู้ยืม เพราะออมสินเป็นธนาคารที่อยู่ในกำกับของรัฐ จึงมีดอกเบี้ยที่ถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่หากคุณต้องการจะกู้เงินกับออมสิน จะขอสินเชื่อตัวไหนดี แล้วสินเชื่อตัวไหนกำลังมาแรงบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

สำหรับใครที่ต้องการกู้ออมสินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด ก็ต้องขอแนะนำ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.10% ต่อเดือน ในวงเงิน 10,000 บาท และยังมีระยะเวลาพักชำระหนี้ที่ยาวนานขึ้น เพื่อช่วยเหลือคุณจากวิกฤติในครั้งนี้ แต่แน่นอนว่า สินเชื่อออมสินยังมีอีกหลายแบบให้คุณเลือก ตามความเหมาะสม ดังต่อนี้ไป

รวมข้อมูลสินเชื่อจากธนาคารออมสิน

ประเภทสินเชื่อ
สินเชื่อ
วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน
บุคคล

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

10,000 - 50,000 บาท
0.1% - 0.35% ต่อเดือน
ไม่เกิน 3 ปี
บุคคล 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

50,000 บาท
0.35% ต่อเดือน
ไม่เกิน 3 ปี

บุคคล 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

200,000 บาท
0.35% ต่อเดือน
ไม่เกิน 8 ปี

เคหะสถาน

สินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี

10,000,000 บาท
4% ต่อปี*
ไม่เกิน 30 ปี

เคหะสถาน

สินเชื่อเคหะสําหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

10,000,000 บาท
4.5% ต่อปี*
ไม่เกิน 30 ปี

ธุรกิจ

สินเชื่อ Street Food

3,000,000 บาท
MRR 1.5 - 5*
ไม่เกิน 10 ปี

ธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท

1,000,000 บาท

6% ต่อปี*

ไม่เกิน 5 ปี

รวมข้อมูลกู้จากธนาคารออมสิน

 

กู้ออมสินเพื่อบุคคล

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

 • วงเงิน: 10,000 – 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 0.1% – 0.35% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ไม่เกิน 3 ปี

เป็นสินเชื่อกู้ยืมออมสิน ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยเฉพาะ จุดเด่นคือมีระยะเวลาผ่อนชำระที่ยืดเวลาให้มากกว่าสินเชื่อตัวอื่นๆ และยังมีระยะเวลาพักชำระหนี้ให้กับผู้ขอสินเชื่อมากถึง 3 เดือน จึงได้รับความนิยมมหาศาลและปัจจุบันมีการปิดรับสมัครไปแล้ว (ธันวาคม 2563 แต่อาจจะมีการกลับมาเปิดรับสมัครอีกรอบได้ในเร็วๆ นี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่จบลง ก็ต้องติดตามกันให้ดี

ภาพจาก ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.10% ต่อเดือน หรือผู้มีรายได้ประจำก็จะได้วงเงินสูงกว่าที่ 50,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • วงเงิน: สูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 0.35% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ไม่เกิน 3 ปี

คงต้องยอมรับว่าปี 2020 นี้เป็นปีที่หนักหนาสาหัสรุนแรงสำหรับภาคเศรษฐกิจของประเทศ จากปัญหาสะสมต่างๆ ธนาคารออมสินเองเล็งเห็นสิ่งนี้จึงได้มีสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ / บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งคุณสามารถนำสินเชื่อไปใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจของตัวเอง และใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน

สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อนี้ได้สำหรับคนที่ใช้ธนาคารออมสิน และมีแอพ MyMo ของทางธนาคาร ก็สามารถขอยื่นกู้ผ่านแอพ MyMo ได้เลย

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 • วงเงิน: สูงสุด 200,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 0.35% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ไม่เกิน 8 ปี

สินเชื่อจากโครงการรัฐ ที่มอบเพื่อเป็นเงินทุน เงินหมุนเวียนธุรกิจ หรือเงินไปใช้หนี้บัตรเครดิต หนี้จากแหล่งสถาบันการเงินอื่นๆที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท โดยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (บ้าน รถ ที่ดิน อาคาร อื่นๆ) หรือหลักประกันทางธุรกิจในการยื่นขอ แต่ด้วยดอกเบี้ยที่ถูกมาก และระยะเวลาผ่อนชำระยืดได้สูงสุด 5 – 8 ปี ก็เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการนำเงินไปใช้ ในกรณีที่ไม่ได้รีบร้อนในการใช้เงินมากนัก เพราะเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำสุดๆ สินเชื่อหนึ่งในประเทศเลยก็ว่าได้

กู้ออมสินเพื่อบ้าน

สินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี

 • วงเงิน: 10,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 4% ต่อปี*
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ไม่เกิน 30 ปี

สินเชื่อสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยพิจารณาจากการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองหรือคู่สมรส โดยต้องมีชื่ออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือมีหลักฐานการหักหลดหย่อนจากกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 1 ปีภาษี ซึ่งหากใครที่ยื่นภาษีทุกปี และมีการหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบุพการีอยู่แล้ว ก็จะขอกู้สินเชื่อนี้ได้ไม่ยากนัก

ที่ดีสุดๆคือให้กู้รวมกันในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเราสามารถรวมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินหลายๆที่ได้ โดยวงเงินที่ได้ของแต่ละบ้านสูงสุดที่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ร้อยละ 70 ตามลำดับ ทำให้คุณสามารถครอบครองที่อยู่อาศัย และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับบุพการีได้มากมาย และยังสามารถกู้เพิ่มเพื่อทำประกันอัคภีภัย หรือกู้เพิ่มเพื่อตกแต่งซ่อมแซมบ้านภายหลังได้

สินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี มีอัตราดอกเบี้ยใน 4 ปีแรกจะอยู่ที่ราวๆ 4% ต่อปี และปีหลังๆจะเปลี่ยนไปคิดดอกเบี้ยแบบ MRR แทนในอัตรา 1.5 เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

สินเชื่อเคหะสําหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

 • วงเงิน: 10,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 4.5% ต่อปี*
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ไม่เกิน 30 ปี

สินเชื่อบ้าน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ข้าราชการอัยการ ตุลาการ นักบิน วิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องประกอบอาชีพนั้นๆในระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป มีรายได้ที่พิสูจน์ได้ทั้งรายได้จากเงินเดือน รายได้พิเศษ รายได้จากกิจการ และไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สินเชื่อเคหะสําหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.50 ต่อปี ในปีที่ 1-3 และอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้อยละ MRR-0.75 ต่อปี ในปีที่ 4 เป็นต้นไป (จนครบกำหนดสัญญากู้เงิน) เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

 

กู้ออมสินกระตุ้นเศรษฐกิจ

สินเชื่อ Street Food

 • วงเงิน: สูงสุด 3,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: MRR 1.5 – 5*
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ไม่เกิน 10 ปี

สินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ขายอาหารเครื่องดื่ม ที่ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพร้านค้า ร้านอาหาร สตรีทฟู๊ดที่เป็นหัวใจของประเทศ โดยสามารถขอยื่นพิจารณากู้ได้จากธนาคารออมสินสาขาที่ใกล้สถานที่ประกอบการที่สุด สามารถยื่นขอสินเชื่อได้โดยใช้บุคคลค้ำประกัน หลักประกันทางธุรกิจ หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการค้ำประกันและขอวงเงิน ยื่นกู้ได้ทั้งในนามบุคคล และนิติบุคคล

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท

 • วงเงิน: สูงสุด 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย: 6% ต่อปี*
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ: ไม่เกิน 5 ปี

สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาทั้งในด้านความเป็นอยู่ การศึกษา ขีดจำกัดในการประกอบธุรกิจ สามารถยื่นกู้รวมได้สูงสุด 1,000,000 บาท ในระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี หากคุณอยู่ในกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรใดองค์กรหนึ่งอยู่แล้ว และมีแผนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  สามารถยื่นขอเสนอแผนการกับทางธนาคารออมสินได้เลย

ต้องบอกว่าทุกๆธนาคารเองจะมีสินเชื่อที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของบุคคล ที่อยู่อาศัย และธุรกิจอยู่แล้ว แต่หากใครที่มองหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และเข้าใจประชาชนที่มีรายได้น้อย สินเชื่อจากธนาคารออมสินก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณควรพิจารณาขอสินเชื่อไม่น้อย

 

 

ชอบบทความนี้ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อน และติดตามบทความใหม่ๆ จากเราได้ที่
Don`t copy text!